Statut Društva Pamfil

Organizacijo in vodenje društva ureja statut, ki je bil na novo sprejet na 17. skupščini društva dne 8. 10. 2018.