Pravno obvestilo

Zaščita pravic
Predmet tega obvestila so spletne strani na naslovu http://www.pamfil.si. Vsa vsebina na teh spletnih straneh je last Društva Pamfil in je informativne narave. 
 
Omejena odgovornost
Društvo Pamfil ne odgovarja za uporabo spletnih strani http://www.pamfil.si in za morebitno škodo, povzročeno z uporabo tam nahajajočih se spletnih vsebin. Društvo Pamfil se bo trudilo za pravilnost informacij. Društvo Pamfil lahko vse vsebine spreminja kadarkoli, brez obveznosti do obveščanja uporabnikov, in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb.
 
Omejena pravica uporabe vsebin
Uporabniki lahko razpolagajo z vsebinami na spletnem naslovu http://www.pamfil.si za svojo osebno uporabo pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice. Avtorji vsebin niso odgovorni za morebitne škodljive posledice uporabe. Kakršnakoli druga uporaba ali distribucija teh spletnih vsebin ali njihovega dela ni dovoljena. 
 
Varovanje podatkov
Društvo Pamfil bo z vsemi podatki zbranimi na straneh http://www.pamfil.si  
razpolagalo v skladu z veljavno zakonodajo.