Organi Društva Pamfil

V Društvo Pamfil so včlanjeni študentje in diplomanti Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, ki aktivno skrbijo za pripravljanje in izdajanje revije Pamfil. V skladu s 13. členom statuta ima društvo za uresničevanje svoje naloge naslednje organe:

skupščina

predsednik

podpredsednik

odgovorni urednik

uredniški odbor

sprejema najpomembnejše odločitve

vodi in zastopa društvo

pomaga uresničevati naloge predsednika

skrbi za izdajanje revije Pamfil

pomaga odgovornemu uredniku

 
 

Predsednik društva: Rok Pučnik, študent 4. letnika

Podpredsednica društva: Žana Gerdej, študentka 4. letnika

Podpredsednica društva: Ana-Marija Rus, študentka 3. letnika

Odgovorni urednik: Gal Gračanin, študent 4. letnika

Urednica: Monika Gradišnik, študentka 4. letnika

Generalna sekretarka: Tjaša Pirnat, študentka 4. letnika