Predsednik društva: Rok Pučnik

Glavni in odgovorni urednik: Gal Gračanin


Spodaj je Pamfilov prvi uvodnik, ki ga je napisal takratni glavni in odgovorni urednik Jaka Repanšek. Kljub temu, da seže besedilo v daljno leto 1993, pa odlično zajema vizijo Pamfila, ki jo želimo obujati in nadgrajevati še danes.

 

 

Ave, Pamfil

 
»Pred vami je prva letošnja številka »PF« in obenem druga v kratki zgodovini glasil naše fakultete. Rasla in raztezala se je mukotrpno, saj na žalost odseva življenje naše fakultete. Že samo to, da je plod dobre volje dveh posameznikov, ki sta številko uredila, ter nekaj sodelavcev (treh, štirih), potrjuje težak porod.«
 
Stane Sočan, urednik glasila Pravne fakultete »PF« 1974

No, tako. Pa mi je kolega pred devetnajstimi leti (mimogrede, daljnega leta 1974 sem jaz šele privekal na svet) napisal uvodnik. Hvala bogu, da so na fakulteti shranili nekaj izvodov tedanjega glasila in mi tako prihranili nekaj uric razmišljanja o tem, kakšen naj bo moj uvodnik, pa še kdo bi se našel in me obtožil, da kopiram ideje in besede svojega predhodnika. Pa kaj, ko se ni v vseh teh letih na naši fakulteti skoraj nič spremenilo.

To številko sem pripravil z nekaj kolegi ob finančni pomoči ŠOU-a in Gospodarskega Vestnika. Moram pa že tu podčrtati, da usoda glasila nikakor ni zapečatena. Če med študenti ne bo aktivnega zanimanja (aktivno je predvsem delovno) za glasilo, glasila pač ne bo. Seveda upamo, da se bo sedaj, ko je prva številka (končno) izšla, tudi krog sodelavcev razširil. Gotovo bi se našel med vami kdo, ki bi ga zanimalo urejanje kakšne od rubrik, tehnično urejanje časopisa, iskanje sponzorjev, fotografiranje, risanje in nenazadnje seveda pisanje člankov. Sam v prihodnosti žal ne bom več mogel delati vsega, tipkati, urejati, organizirati, pa še idejno se bom počasi izčrpal. Za uspeh glasila nas je potrebnih več.

Pravna fakulteta in študijsko področje, ki je zajeto na njej, je neizčrpen vir za ustvarjalno in kritično razmišljanje in pisanje o temah, ki so danes aktualne ne le za študente prava, ampak tudi za širši krog bralcev. Sprostite svojo energijo in bodite kritični do vsega, kar se okoli vas dogaja. Naj postane to glasilo sredstvo komunikacije, konstruktivne kritike in morda tudi pritiska na tiste, ki bi po vašem lahko več storili za študente na Pravni fakulteti. A naj ne bo to glasilo tisto, ki razdvaja profesorje in študente, ampak naj nas raje združuje.

Zajeten del glasila zavzemajo literarne strani. Zanimivo je, da smo to rubriko uvedli šele tik pred zdajci in v nekaj dneh so nas prispevki takorekoč preplavili. Sem pa mnenja, da takšna rubrika spada v naše glasilo in upam, da bo tu tudi v prihodnji številki.

Namen glasila tudi v prihodnje ne bo zafrkavanje vsepovprek, gotovo pa tudi pretirana resnost ne bo naš cilj. Nihče ne pričakuje od nas študentov, da vemo vse in smo popolni. Napišite tisto, kar vas zanima in tako, kot sami mislite, da je prav. Kakšno v resnici bo glasilo v prihodnje, je predvsem odvisno od vas. Prva številka vsebuje vse prispevke, ki smo jih uspeli dobiti v dveh mesecih od pričetka študijskega leta. Koliko pa ti prispevki po vašem sodijo sem notri, boste morali povedati sami.

Urednik, Jaka Repanšek

Ljubljana, december 1993

 

Novice