Based in Sydney, Australia, Foundry is a blog by Rebecca Thao. Her posts explore modern architecture through photos and quotes by influential architects, engineers, and artists.

Simpozij za pravno in socialno filozofijo 2018

Simpozij za pravno in socialno filozofijo 2018

V prvem tednu oktobra bo na naši fakulteti potekal že tradicionalni Simpozij za pravno in socialno filozofijo, ki ga bodo v četrtek 4. 10. premierno s svojimi prispevki otvorili študenti. V njih bodo razpravljali o najrazličnejših tematikah – vse od obravnave kazenskega in upravnega postopka pa do vprašanj azilne politike in filozofskih pogledov na zakon.

Ker je cilj dogodka med drugim tudi izmenjava mnenj in pogledov na predstavljene problematike, vabimo študente, da se dogodka udeležijo v čim večjem številu in s tem prispevajo k razvoju debate po posamezni predstavitvi. Za vse tiste, ki se dogodka ne boste mogli udeležiti bomo prispevke avtorjev (če se bodo ti s tem strinjali) objavili tudi na Pamfilovi spletni strani.

Ne pozabite tudi na osrednji del simpozija 5. oktobra, kjer bodo profesorji in vabljeni gostje med drugim razpravljali o naravnem pravu, migrantskih vprašanjih, računalniški pravičnosti in še mnogočem.

Simpozij-vabilo.png
Pravo in programiranje?

Pravo in programiranje?

Študentski simpozij za pravno in socialno filozofijo

Študentski simpozij za pravno in socialno filozofijo