Based in Sydney, Australia, Foundry is a blog by Rebecca Thao. Her posts explore modern architecture through photos and quotes by influential architects, engineers, and artists.

Študentski simpozij za pravno in socialno filozofijo

Študentski simpozij za pravno in socialno filozofijo

Društvo za pravno in socialno filozofijo prvič organizira Simpozij mladinske sekcije na katerem bomo lahko študentje predstavili svoje poglede na vprašanja pravne teorije in filozofije s katerimi se trenutno soočamo. Pri Pamfilu menimo, da je to idealna priložnost za artikulacijo študentske misli in upamo, da se vas čim več odloči za udeležbo na dogodku. Vse razpravljavce želimo tudi povabiti, da svoj prispevek kasneje objavijo v našem glasilu.

Simpozij mladinske sekcije bo v četrtek, 4. oktobra 2018, v popoldanskem času. Razpravljavci lahko svojo udeležbo potrdite do petka, 24. avgusta, na mojca.zadravec@pf.uni-lj.si. Spodaj prilagamo še vabilo na dogodek.


Spoštovani,

v Društvu za pravno in socialno filozofijo ter na Katedri za teorijo in sociologijo prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, smo se, tudi zaradi večkrat izraženega interesa po sodelovanju mladih pri aktivnostih Društva, odločili, da poskušamo letos skupaj z Vami organizirati uvod v tradicionalni Simpozij društva, v obliki Simpozija za pravno in socialno filozofijo mladinske sekcije, kot priložnost za zagon mladinske sekcije Društva. Simpozij društva bo 5. oktobra 2018, Simpozij mladinske sekcije pa dan prej, v četrtek, 4. oktobra 2018, v popoldanskem času.

Simpozij je zamišljen predvsem kot forum, na katerem razpravljavci drug drugemu in ostalim udeležencem predstavimo izsek iz svojega dela, svoje poglede na izpostavljena temeljna vprašanja pravne teorije in filozofije ter tako ustvarimo nove ali utrdimo že vzpostavljene medsebojne vezi na področju, ki nas druži. Konkretnejša vsebina in oblika Simpozija mladinske sekcije pa je v veliki meri odvisna od Vas.

Na Katedri za teorijo in sociologijo prava bomo poskrbeli za prostor, vabila vsem članom in prijateljem Društva ter za moderiranje simpozija, ki bo izpeljan v primeru, da se nanj prijavijo vsaj štirje (4) razpravljavke oz. razpravljavci. Na Vas pa je, da razmislite o svojem prispevku ter da k sodelovanju povabite in spodbudite tudi vse Vaše kolegice in kolege, ki jim je ukvarjanje s teorijo ali filozofijo prava ljubo. Odprti smo tudi za vse Vaše predloge glede same izvedbe Simpozija mladinske sekcije, pri čemer je edina končna omejitev časovna razpoložljivost (sprejmemo lahko le toliko prijavljenih, kot jih je možno razporediti v popoldansko srečanje).

Vabljeni torej, da potrdite svojo udeležbo na Simpoziju mladinske sekcije kot razpravljavka oz. razpravljavec (skupaj s predvidenim okvirnim naslovom prispevka), ter da pošljete vse predloge glede izvedbe na moj elektronski naslov: mojca.zadravec@pf.uni-lj.si, do petka, 24. avgusta 2018.

V upanju, da se boste vabilu odzvali in s svojo udeležbo in sodelovanjem prispevali k poglobljeni in živahni razpravi, Vas vljudno pozdravljam,

Mojca Zadravec

Simpozij za pravno in socialno filozofijo 2018

Simpozij za pravno in socialno filozofijo 2018

Informativni dnevi 2018