Based in Sydney, Australia, Foundry is a blog by Rebecca Thao. Her posts explore modern architecture through photos and quotes by influential architects, engineers, and artists.

Volitve v Študentski svet

Volitve v Študentski svet

KDAJ: Ponedeljek, 5. november.

Vsak študent lahko glasuje za 9 kandidatov.

Študentski svet je kolegijski organ, ki predstavlja in zastopa interese študentov. Sestavlja ga 9 predstavnikov z enoletnim mandatom.

Vsak študent lahko glasuje za do 9 kandidatov, pri čemer je v svet izvoljenih 4 študentje kot predstavniki letnikov in 5 na podlagi števila prejetih glasov.


Za študentski svet PFLJ so kandidirali:

 1. Gal Gračanin - 4. letnik

 2. Tim Gaberšek - 4. letnik

 3. Lucija Tacer - 1. letnik

 4. Teja Pirnat - 1. stopnja dodatno leto

 5. Ana Fatur - 4. letnik

 6. Blaž Kadivec - 1. stopnja dodatno leto

 7. Maxie Nadižar Praprotnik - 3. letnik

 8. Blaž Tončič - 3. letnik

 9. Anže Kimovec - 1. stopnja dodatno leto

 10. Andrej Fatur - 2. letnik

 11. Rok Pučnik - 4. letnik

 12. Tjaša Marinček - 2. letnik

 13. Sara Gorinjac - 1. letnik

Filozofija in revolucija

Filozofija in revolucija

X. Pitamičevo tekmovanje

X. Pitamičevo tekmovanje