Člani Društva Pamfil

V skladu z drugim odstavkom osmega člena statuta lahko postane član vsak, ki predsedniku predloži izpolnjeno in podpisano pristopno izjavo ter izpolnjuje naslednje pogoje:

  1. je študent ali diplomant Pravne fakultete Univerze v Ljubljani;

  2. aktivno sodeluje pri ustvarjanju revije z objavljanjem prispevkov ali na drug način sodeluje v dejavnostih društva;

  3. sprejema statut in druge akte društva;

  4. je seznanjen s pravicami in obveznostmi zakona, ki ureja društva.