All tagged hermenevtika

Članek predstavi in kontekstualizira pravno in filozofsko delo svetega Avguština iz Hipona, ki je bilo teoretska osnova vsem filozofskim velikašem kot sta npr. Tomaž Akvinski in Rene Descartes. Hkrati Avguštin zanimivo interpretira starogrško filozofijo in jo vključi v sistem krščanskega razumevanja sveta, ki je prisotno še danes. Na koncu njegov opus aktualiziram v modernih razpravah o bistvu jezika in interpretacije.