All tagged Martin Dolinar

Samostojna Slovenija v svojem triindvajsetem letu obstoja vzbuja vtis depresivne bolnice, ki je ujeta v začaran krog nocebo učinka. Po dolgih letih zanikanja korupcije je njen obstoj nenadoma vsem postal boleče očiten. V javnem diskurzu so se pojavile »tajne mreže« in »strici iz ozadja«. Ob vsem tem pa se pojavljajo pomisleki, ali tovrstne interpretacije morda ne zakrivajo bistva problema, ki je globlji in vsajen v samo bistvo slovenske družbe. Podobnega mnenja je tudi Goran Klemenčič, predsednik