All tagged Kelsen

Odgovor na to vprašanje, ki se seveda zastavlja v prvi vrsti študentom pravne fakultete, je mogoče podati le v okviru ustrezne znanstvene tipologije. V nadaljevanju so zato predstavljeni nekateri karakterni vzorci.