All in interdiscipliniranje

In the light of the recent adoption of the controversial Russian federal legislation concerning »gay propaganda« and a 100-year ban on pride festivals in Moscow, and due to the organization of Winter Olympic Games in Sochi, the spotlight is once again placed on the LGBT3 community – at least for a while. Therefore the opportunity to raise some important issues regarding the protection of human rights of this so often marginalized minority seems to be that more important.

Načelo krivdne odgovornosti zavzema v sodobnem pravu tako pomembno mesto, da ga navadno obravnavamo kar kot bistveno lastnost pravnosti. Zato velikokrat pozabimo, da gre pri utemeljitvi subjektivne odgovornosti za zgodovinsko koncesijo in pomembno civilizacijsko pridobitev. Pravu ni potrebno ugotavljati storilčevega subjektivnega odnosa do dejanja, če ga za to dejanje želi kaznovati.

Obrezovanje otrok je pod vplivom stališča varuha človekovih pravic, da »cirkumcizija ali obrezovanje dečkov iz nemedicinskih razlogov ni dopustna in predstavlja protipraven poseg v otrokovo telo ter s tem krši njegove pravice,« odprlo nove (ali bolje rečeno prve) javne razprave o pomenu in dopustnosti tradicionalnih kulturno-versko pogojenih praks na našem ozemlju.

Nisi vedel, da se že med študijem na pravni fakulteti lahko spoznavaš s pravnimi zagatami v praksi, četudi te v uk ne vzame kakšen (znanec) odvetnik? In nasploh se ti je zdelo precej nemogoče, da bi že v času študija pridobil danes tako želene delovne izkušnje, če v višjih letnikih ne poizkusiš sreče na razpisu, ki ga včasih objavi kakšna odvetniška pisarna.