All in demokracija

V prispevku bova orisala kontekst varčevalnih ukrepov, v katerem se je znašlo slovensko visoko šolstvo, pokazala na nekatere od posledic zmanjšanja proračuna za visoko šolstvo ter s podatki podprla tezo, da ne gre samo za t. i. varčevanje, ampak zlasti za preusmerjanje javnega denarja v proces privatizacije visokega šolstva.