All in Uvodnik

Pravna fakulteta in študijsko področje, ki je zajeto na njej, je neizčrpen vir za ustvarjalno in kritično razmišljanje in pisanje o temah, ki so danes aktualne ne le za nas, študente prava, ampak tudi za širši krog bralcev.