All in Mundus Criminalis

Kaznovalna politika je v zadnjem desetletju zaradi učinkovitosti in hitrosti reševanja kazenskih zadev pahnila v prepad nekatere temeljne postulate kazenskega prava, za katere so se borili že v času razsvetljenstva. Tako postaja kazenski postopek bolj izjema kot pravilo.