Based in Sydney, Australia, Foundry is a blog by Rebecca Thao. Her posts explore modern architecture through photos and quotes by influential architects, engineers, and artists.

Predstavitev STEP praks

elsa-step-traineeship-pamfil.jpg

Med 5. novembrom in 10. decembrom 2018 je odprt razpis za prijavo na STEP prakse, ki so organizirane v okviru združenja ELSA. Takoj po odprtju razpisa smo na fakulteti organizirali predstavitveno srečanje, na katerem smo predstavili postopek prijave in potek prakse. Za vse, ki se srečanja niste uspeli udeležiti, smo v spodnjem besedilu zbrali ključne informacije v zvezi s prijavo.

 

Kaj je STEP?

STEP (Student Trainee Exchange Programme) je program študentskih pravnih praks, ki je namenjen članom vseh ELSA društev. Ponudniki praks so mednarodne organizacije, odvetniške pisarne in druge pravne institucije z vsega sveta. Poleg pridobivanja praktičnih izkušenj je cilj programa tudi spoznavanje novih kultur in spodbujanje strpnosti.

ELSA-STEP-praksa


Kdo se lahko prijavi?

Na STEP prakso se lahko prijavi vsak član društva ELSA, ki ustreza pogojem ponudnika prakse, na katero se prijavlja.

Vsi zainteresirani, ki še niste člani društva ELSA, se lahko v društvo včlanite z izpolnitvijo prijavnega obrazca in plačilom članarine v višini 10 evrov. Več informacij najdete na:  http://elsa-ljubljana.si/vclani-se/.

 

Kje najdem ponujene prakse in koliko praks lahko izberem?

Seznam vseh trenutno razpisanih STEP praks je dostopen na naslednji povezavi https://step.elsa.org/traineeships/all-traineeships-overview.html. Vsak posameznik se lahko prijavi na največ 3 prakse.

 

Kako poteka postopek prijave?

Prijava se izvede preko prijavnega obrazca, ki mu posameznik priloži svoj življenjepis in motivacijsko pismo.

V prijavnem obrazcu je potrebno označiti stopnjo dosežene izobrazbe (dodiplomski/podiplomski - diplomiran/podiplomski - magister/doktorski), stopnjo znanja tujih jezikov in stopnjo znanja posameznih pravnih področij. Kot doseženo diplomsko/magistrsko stopnjo lahko označi tudi posameznik, ki označene stopnje še ni dosegel, če jo bo dosegel pred začetkom opravljanja prakse. Posamezniki morajo biti pozorni tudi pri označevanju stopnje znanja posameznih pravnih področij (splošno/napredno). Kot splošna stopnja znanja se šteje opravljen izpit s tega področja (tudi če gre za odlično oceno); za napredno stopnjo pa, če je posameznik svoje znanje pridobival tudi zunaj rednega študijskega programa (npr. pravna klinika, tekmovanje, PKP/ŠIPK projekt). Pri tem lahko posameznik označi svoje znanje kot napredno pri največ 7 pravnih področjih.

Oddano prijavo prejme podpredsednik za STEP lokalnega ELSA društva, ki jo preveri in potrdi resničnost navedenih podatkov. Končno izbiro opravi ponudnik prakse, ki prijavljene posameznike o (ne)izbiri obvesti preko e-poštne. Podatki o končnem izboru so objavljeni tudi na spletni strani: https://step.elsa.org/traineeships/all-traineeships-overview.html.

Do kdaj se lahko prijavim?

Rok za prijavo se izteče 10. decembra 2018, vendar ti svetujemo, da se prijaviš nekaj dni prej, da lahko v primeru pomanjkljivosti prijavo do izteka roka še dopolniš. Več informacij o rokih najdeš na spletni strani: https://files.elsa.org/STEP/STEP_Calendar_2018_2019.pdf.

Vsi, ki bi želeli izvedeti več, nas kontaktirajte na: step.ljubljana@si.elsa.org

Za izkušnje iz prve roke se lahko obrnete tudi na študenta, ki sta se STEP programa že udeležila: Matej Babič in Sara Ermenc.

Veliko sreče z izborom!                       

ELSA Ljubljana

Razumevanje pojma pravičnosti in njen odraz v poeziji Srečka Kosovela

Pravno varstvo volkov v Sloveniji