Based in Sydney, Australia, Foundry is a blog by Rebecca Thao. Her posts explore modern architecture through photos and quotes by influential architects, engineers, and artists.

ELSA - The European Law Students’ Association

S 35.000 člani, na 300 univerzah in v 41 državah, je ELSA - evropsko združenje študentov prava, največje neodvisno, nepolitično in neprofitno združenje te vrste na svetu, ki stremi k skupnim ciljem in deluje izključno na podlagi prostovoljnega dela študentov za študente. Pravičen svet, v katerem se spoštuje človekovo dostojanstvo in kulturna raznolikost, je skupna vizija ELSE in poglavitno vodilo našega delovanja. ELSA, ki omogoča in ponuja študentom prava in mladim pravnikom priložnost spoznati različne kulture in pravne sisteme, veliko prispeva k pravni izobrazbi, ohranjanju medsebojnega razumevanja in sodelovanja med pravniki iz različnih delov Evrope ter tako pripomore k mednarodni razgledanosti in strokovnosti mladih pravnikov, ki delujejo v dobro družbe.

Največje svetovno združenje študentov prava že 20 let tudi na naši fakulteti

S 35.000 člani, na 300 univerzah in v 41 državah, je ELSA - evropsko združenje študentov prava, največje neodvisno, nepolitično in neprofitno združenje te vrste na svetu, ki stremi k skupnim ciljem in deluje izključno na podlagi prostovoljnega dela študentov za študente. Pravičen svet, v katerem se spoštuje človekovo dostojanstvo in kulturna raznolikost, je skupna vizija ELSE in poglavitno vodilo našega delovanja. ELSA, ki omogoča in ponuja študentom prava in mladim pravnikom priložnost spoznati različne kulture in pravne sisteme, veliko prispeva k pravni izobrazbi, ohranjanju medsebojnega razumevanja in sodelovanja med pravniki iz različnih delov Evrope ter tako pripomore k mednarodni razgledanosti in strokovnosti mladih pravnikov, ki delujejo v dobro družbe.

ELSO je leta 1981 na Dunaju ustanovilo pet študentov prava, in sicer iz Poljske, Avstrije, Madžarske in Zahodne Nemčije, ki so imeli idejo promoviranja mednarodnega sodelovanja in razumevanja ter izmenjavo kontaktov med študenti prava na obeh straneh »železne zavese«. Skozi leta je združenje ob organiziranju seminarjev in konferenc, »moot court-ov«, ter izmenjave študijskih praks, pridobilo ugled in posledično se je večalo tudi število članov. Marca 2011 je tako ELSA praznovala svojih 30 let delovanja in slavnostno obeležila svoj obstoj na mednarodni skupščini v Poznanu na Poljskem. Srečanja se je udeležila tudi slovenska delegacija, sestavljena iz delegatov obeh obstoječih lokalnih skupin ELSA v Sloveniji, to sta ELSA Ljubljana in ELSA Maribor.

ELSA Ljubljana je bila kot društvo vpisana v poslovni register Slovenije 13. 9. 1990, medtem ko je polnopravno članstvo v ELSA International, naši krovni organizaciji, pridobila leta 1992, skupaj z nacionalno skupino ELSA Slovenija. Letos torej praznujemo dvajseto obletnico delovanja društva ELSA Ljubljana znotraj največje organizacije študentov prava in mladih pravnikov na svetu. V dobrih dveh desetletjih obstoja je ELSA Ljubljana združevala navdušene in ambiciozne študente prava, ki so preko samega delovanja društva povezovali teoretično znanje, pridobljeno na fakulteti, s praktičnimi izkušnjami znotraj in zunaj države. Slednje so pridobili z udejstvovanjem na različnih aktivnostih in projektih v organizaciji ELSE Ljubljana, kakor tudi v organizaciji drugih lokalnih skupin po Evropi, ki poleg drugega pripravi posameznika na uspešnejše bodoče poklicno življenje. Kakor v ostalih skupinah ELSA, so se tudi v ELSA Ljubljana združevali odprtomiselni posamezniki, ki so jih združevali enaki cilji, kot se odražajo v vsesplošni ELSA viziji o pravičnem svetu, v katerem spoštovanje človekovega dostojanstva in kulturnih razlik ni tuja vrlina.

S sedežem na Pravni fakulteti v Ljubljani je ELSA vedno imela neposreden stik s študenti, katerim je svoje delo predstavila na začetku študijskega leta, ter skozi različne dogodke in projekte promovirala svojo strokovnost in ugled. Tako je študentom v obliki seminarjev in mednarodnih konferenc predstavila aktualne pravne tematike, ponudila pridobivanje praktičnih izkušenj preko izmenjave študijskih praks in spoznavanje novih kultur in pravnih sistemov s strokovnimi eskurzijami v tujini. Vse to in veliko več je botrovalo temu, da ELSA Ljubljana ni samo obstala in uspešno delovala oz. deluje še danes, ampak tudi temu, da je na mednarodnarodni ravni ravni pridobila prepoznavnost in ugled.

Posameznikova pot v ELSI se začne z včlanitvijo v samo društvo ter se nadaljuje z udeležbo na različnih dogodkih tako doma kot v tujini. Določeni posamezniki se navdušijo nad samim ELSA konceptom do te mere, da se odločijo za aktivnejše delovanje, v nekaterih primerih tudi v vlogi funkcionarjev, ki celoten ELSA mehanizem, sedaj že 31 (oz. v Sloveniji 20) let peljejo naprej. Včasih ravno zaradi vseh dogodivščin in lepih spominov ostanejo nekdanji člani in funkcionarji predani našemu delu tudi po koncu študijskih dni, kajti ne glede na to kam gremo in katerim oviram pridemo naproti, nas delovanje v društvu povezuje v eno samo veliko družino, ki nas bogati z novimi prijateljstvi, akademskim izpopolnjevanjem in spopadanjem z različnimi strokovnimi izzivi. Kot velika ELSA družina delujemo, delamo in rastemo skupaj ter pri tem sledimo skupni ELSA viziji, kjer nam bodo pravičnost, človekovo dostojanstvo in kulturna raznolikost temelj delovanja še vsaj nadaljnji dve desetletji.

Za pogajalsko mizo

Pravnik kot prostovoljec