Based in Sydney, Australia, Foundry is a blog by Rebecca Thao. Her posts explore modern architecture through photos and quotes by influential architects, engineers, and artists.

Ave Pamfil

Pravna fakulteta in študijsko področje, ki je zajeto na njej, je neizčrpen vir za ustvarjalno in kritično razmišljanje in pisanje o temah, ki so danes aktualne ne le za nas, študente prava, ampak tudi za širši krog bralcev. Sprostite svojo energijo in bodite kritični do vsega, kar se okoli vas dogaja. Naj postane to glasilo sredstvo komunikacije, konstruktivne kritike in morda tudi pritiska na tiste, ki bi po vašem mnenju lahko storili več za študente na Pravni fakulteti. A naj ne bo to glasilo tisto, ki razdvaja profesorje in študente, ampak naj nas raje združuje...

PamFil

Časnik slušateljev juridične fakultete v Ljubljani

Pravna fakulteta in študijsko področje, ki je zajeto na njej, je neizčrpen vir za ustvarjalno in kritično razmišljanje in pisanje o temah, ki so danes aktualne ne le za nas, študente prava, ampak tudi za širši krog bralcev. Sprostite svojo energijo in bodite kritični do vsega, kar se okoli vas dogaja. Naj postane to glasilo sredstvo komunikacije, konstruktivne kritike in morda tudi pritiska na tiste, ki bi po vašem mnenju lahko storili več za študente na Pravni fakulteti. A naj ne bo to glasilo tisto, ki razdvaja profesorje in študente, ampak naj nas raje združuje...

Uvodnik Pamfila, letnik I., št. 1, april 1993

... je Pamfil boljši, bolj moder in izkušen, kot je bil nekoč? Pravzaprav to niti ni pomembno. Pomembno je, da še vedno sledi enakemu cilju na venomer spreminjajoči se poti, ki naj vodi h generacijam sijajnejših študentov - pravnikov. Generacije študentov, ki smo v Pamfil pisali in ga ustvarjali nekoč, smo že zapustile varno obzidje fakultete. Ostajate tisti, ki boste Pamfil in njegovo pot ohranjali za nami. Prav je tako. Pamfil je postal svojevrsten del življenja naše fakultete, in tak naj ostane tudi v prihodnje. Samostojen, z dnevnimi dogodki nezaznamovan list, ki naj sporoča tisto, kar mislijo in kakor živijo generacije študirajočih na Pravni fakulteti v Ljubljani.

Uvodnik, januar 2000

Ko sem nedavno prejel prijazno povabilo odgovornega urednika Pamfila, da ob jubileju napišem nekaj besed o zgodovini revije, ki je na svet privekala davnega leta 1993, sem se z nostalgijo ozrl v študentska leta, v čas, ko je okoli nas in v celotni družbi vladala drugačna, ustvarjalnejša energija. V čas, ko se je zdelo, da je vse mogoče.

Pamfil je privekal na svet v »analognem« okolju, v času, ko so bili edini oblaki tisti na nebu, socialna omrežja so se pletla po kavarnah in na študentskih zabavah, internet pa je bil le akademsko in raziskovalno omrežje. Ideja o »časniku slušateljev« se je porodila v eni bližnjih kavarn ob Kongresnem trgu, kjer je tedaj domovala Pravna fakulteta, ime pa smo si sposodili iz nam vsem dobro znane zelene knjižice Primeri iz rimskega prava, kater avtor je Pamfilu vseskozi stal ob strani. Seznam sodelavcev, ki so pripomogli k rojstvu časopisa, je dolg in krivično bi bilo koga izpustiti. Imena hranijo kolofoni. Prve številke Pamfila so nastajale na računalniku, ki ga danes prekosi najenostavnejši mobilnik, v vevški tiskarni pa smo ročno zlagali folije na tiskalni stroj. A vseeno smo prvo številko Pamfila natisnili v 1600 izvodih, ki smo jih morali v kratkem ponatisniti. Pamfil je bil medij Pravne fakultete v Ljubljani. To so bili časi, ko se je bralo in pisalo. Veliko več kot danes.

Dovolj nostalgije.

Kako torej zapisati tisto, kar je rojilo po glavi Pamfilu, ki je navkljub skepsi mnogih in dolgemu popotovanju našel dom za zidovi naše Pravne fakultete v Ljubljani? Odgovor je že pred mnogimi leti zapisal dekan, prof. dr. Janez Kranjc, v enem od svojih uvodnikov v Pamfilu, z opisom spisa De Pamphilo errante: »Pamfil je v resnici živel, njegove zgodbe pa naj ostanejo zapisane za vse tiste, ki ste komaj prišli ali šele prihajate za zidove naše fakultete in jo mimo templja boginje Veste mahate proti Kapitolu. Na poti pa se ustavite vsaj toliko, da popišete svoje stopinje in predate plodove tistim, ki šele prihajajo«. Srečno!

O vladavini prava danes

Volk