Based in Sydney, Australia, Foundry is a blog by Rebecca Thao. Her posts explore modern architecture through photos and quotes by influential architects, engineers, and artists.

Višja pravosodna svetovalka - Živa Okretič

Niti ne, saj sem po prvem opravljenem razgovoru za službo le-to takoj dobila. Najprej sem bila zaposlena na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, v oddelku za zdravstvene komisije. Delo je bilo bolj birokratske narave, pregledovala sem odločbe, ki so bile vse pisane po istem kopitu. Morala sem predvsem preverjati, ali so odločbe zdravnikov pravno ustrezne. Vseeno pa sem se kar nekaj naučila, zlasti o strukturi zavoda, saj sem med pripravništvom krožila po raznih oddelkih. Na tem delovnem mestu sem bila eno leto kot pripravnica, nato pa sem bila volonterska pripravnica na sodišču. V tem času sem se vpisala na magistrski študij civilnega in gospodarskega prava.

Sprašuje Jurij Novak.

Ali je bil začetek kariere težak?

Niti ne, saj sem po prvem opravljenem razgovoru za službo le-to takoj dobila. Najprej sem bila zaposlena na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, v oddelku za zdravstvene komisije. Delo je bilo bolj birokratske narave, pregledovala sem odločbe, ki so bile vse pisane po istem kopitu. Morala sem predvsem preverjati, ali so odločbe zdravnikov pravno ustrezne. Vseeno pa sem se kar nekaj naučila, zlasti o strukturi zavoda, saj sem med pripravništvom krožila po raznih oddelkih. Na tem delovnem mestu sem bila eno leto kot pripravnica, nato pa sem bila volonterska pripravnica na sodišču. V tem času sem se vpisala na magistrski študij civilnega in gospodarskega prava.

In kako si postala višja pravosodna svetovalka?

V praksi uporabljamo naziv strokovni sodelavec. Po končanem pripravništvu sem opravila pravniški državni izpit, nato pa sem se prijavila na več razpisov. Dobila sem ponudbo za zaposlitev pri nekem odvetniku, vendar sem raje počakala na izid razpisa na Okrožnem sodišču, kjer sem bila tudi izbrana.

Govori se, da je državni pravniški izpit najtežji izpit v življenju, da je treba v času priprav nanj skrajšati ure spanja in tako naprej. Ali je kaj zrna resnice v teh govoricah?

Zavisi od posameznika in njegovih lastnih sposobnosti. Drži, da je treba obvladovati ogromno količino snovi, ampak se je treba zavedati, da je pravni sistem smiselna celota in med posameznimi pravnimi panogami obstajajo številne vzporednice, kar bistveno olajša zadevo. Izpit sestoji iz dveh delov, in sicer pisnega in ustnega, pri čemer pisni del obsega pisanje civilne in kazenske sodbe, ustni pa je v mojem primeru obsegal še civilno, kazensko, gospodarsko ter delovno in socialno pravo. Izpit iz upravnega prava in upravnega postopka sem naredila že prej. Predvsem je PDI psihično naporen, bolj kot kateri koli skupinski izpit na dodiplomskem študiju.

In kakšno je tvoje življenje zdaj?

Sedaj že kakšno leto in pol delam kot strokovna sodelavka. Z delom sem zadovoljna. Zadolžena sem, da izdelujem osnutke procesnih sklepov in tudi končnih sodnih odločb. Enkrat tedensko tudi vodim naroke, ki se nanašajo na vročitev tujih sodnih odločb ter drugih listin iz tujine. Moj delavnik traja osem ur.

Kako izgleda tvoj delavnik v praksi?

Uradni delovni čas je sicer od osmih zjutraj do štirih popoldne, vendar sem pri svojem delu neodvisna, tako da lahko pridem kakšne pol ure prej ali pozneje ter skladno s tem tudi odidem. Seveda je v delovni čas vključen tudi polurni odmor za malico. Moje delo je normirano, kar pomeni, da so sklepi in sodne odločbe točkovani. V enem mesecu je potrebno nabrati določeno število točk.

Kje pa je tvoja pisarna?

Pisarna, ki si je trenutno ne delim z nikomer, je locirana na Miklošičevi ulici v stavbi, kjer se nahaja ljubljanski Nobel Burek.

Torej je skok na malico precej praktičen?

Seveda, v bližini je poleg bureka še veliko drugih lokalov s hitro prehrano, ki se jim v čim večji meri izogibam, predvsem iz razlogov zdravega življenja. To pa seveda ne velja za na sodišču zaposlene moške, ki so nad opcijami prehrane navdušeni.

Kako se razumeš s kolegicami in kolegi?

Z nekaterimi sem se zbližala in spoprijateljila, z najljubšo sodelavko pa sva šli skupaj na morje. Na oddelku se vsesplošno dobro razumemo.

Če si lahko predrznem vprašanje o plači?

Mislim, da o plači ni vredno izgubljati besed, saj smo strokovni sodelavci javni uslužbenci, kar pomeni, da ni nekih presežkov. Plačilo je solidno, služba pa ima tudi številne prednosti, zlasti že prej omenjeni osemurni delovni čas ter relativno veliko dopusta.

V spodbudo mladim bodočim pravnikom – ali si imela kakšne težave med študijem? Ali se mlajšim generacijam upaš dati kakšen nasvet?

Težav med študijem nisem imela, sem pa imela določene predmete bistveno raje kot druge. Zlasti zanimivo mi je bilo področje mednarodnega prava ter civilno in gospodarsko pravo. Naj vsakdo zase najde pravo pot. Človek je sam gospodar lastne usode.

Višji pravosodni svetovalec - Matija Hostnik

Center za mediacijo Zavoda RAKMO - Katarina Kačar