Based in Sydney, Australia, Foundry is a blog by Rebecca Thao. Her posts explore modern architecture through photos and quotes by influential architects, engineers, and artists.

Mladi raziskovalec - Gregor Dugar

Sprašuje Nika Skvarča

Ko si se vpisal na Pravno fakulteto, si spadal v kategorijo tistih, ki so si od nekdaj želeli postati pravnik, nadaljevati družinsko tradicijo, ki niso točno vedeli, kaj bi študirali ali kaj četrtega?

Odločil sem se proti koncu gimnazije. Odločil sem se sam, brez kakršnega koli pritiska s strani staršev.

Si bil eden izmed tistih študentov, ki se jim reče »sprotni garač« ali »kampanjski študent«?

Obstaja tudi srednja varianta? Nisem spadal niti med tiste, ki so se takoj začeli učiti, niti med tiste, ki so se začeli učiti zadnji trenutek. Za učenje sem si vzel dovolj časa in sem običajno najbolj intenzivno delal zadnja dva tedna.

Ti je kakšen predmet povzročal posebne težave?

Je (smeh), vendar ne bom povedal kateri.

Si se med študijem ukvarjal še z drugimi dejavnostmi, kot so moot courti, raziskovalnim delom ipd.?

Ko sem bil v 4. letniku, me je zanimal moot court, vendar se ravno tisto leto ni izvedel.

Bi se strinjal z izjavo, da si delovnega mesta na fakulteti ne izbereš sam, ampak delovno mesto izbere tebe? Kako je tebe izbralo delovno mesto mladega raziskovalca?

Med pisanjem diplome je mene, in poleg mene še eno punco, povabila prof. Novakova in mi dejala, naj se prijavim na razpis. Sicer sem takrat že bil seznanjen z njim in bi se verjetno v vsakem primeru prijavil.

Veliko nas idealizira poklic mladega raziskovalca oziroma na splošno pedagoga na fakulteti. Koliko blizu smo resnici? Kako pravzaprav poteka tvoj delavnik?

Meni je tu super, tudi s kolegi se dobro razumem. Delavnik pa je precej dolg in natrpan z obveznostmi. Največ dela mi predstavlja pisanje člankov in podiplomski študij. Poleg tega sem en semester vodil vaje pri predmetu Gospodarsko pravo, sedaj pa bom vodil tudi vaje v prvem letniku pri Uvodu v civilno pravo. No, včasih sem zadolžen tudi za »pazenje« pri izpitih.

Si med študijem pogrešal manj formalne in bolj »pristne« odnose s pedagogi? Kako gledaš na to danes, ko si na nasprotni strani katedra?

Sem pogrešal. Razlog je bil po mojem mnenju predvsem ta, da je bilo premalo vaj. Danes je vajam namenjeno večje število ur, zato je drugače. Se mi pa zdi, da je problem (ne)pristnih odnosov predvsem v tem, da se mora poleg profesorja truditi tudi študent.

Se ti zdi, da ti okolje omogoča razvijati potenciale na področju prava na način, kakršnega si si želel?

Ja, absolutno. Omogoča mi sodelovanje z raznimi tujimi raziskavami in udeleževanja na konferencah, na katerih spoznam veliko novega. Če bi bil zaposlen v odvetniški pisarni, za vse to zagotovo ne bi imel časa.

Če prav razumem, delovno mesto mladega raziskovalca ne vodi nujno v akademski naziv asistenta. Kakšne so tvoje ambicije za prihodnost?

Postati asistent in uspešna obramba doktorske disertacije. No ja, prej jo moram še napisati (smeh).

Kaj bi svetoval bodočim pravnikom glede zaposlitve in kariere?

Naj čim bolj uspešno zaključijo fakulteto in naj si pridobijo čim več izkušenj.

Javna Agencija za Raziskovalno dejavnost RS

Značilnost programa mladih raziskovalcev:

  • mladi raziskovalci so ob podiplomskem študiju vključeni v raziskovalno delo na programih, temeljnih ali razvojno-raziskovalnih aplikativnih projektih
  • so v rednem delovnem razmerju za določen čas,
  • agencija zagotavlja sredstva za njihove plače, prispevke, materialne in nematerialne stroške za raziskovalno delo ter podiplomski študij.

http://www.arrs.gov.si/sl/

Vrnitev k študiju - Miklavž Pleničar

Pravnik v gospodarstvu - Sašo Milač